Kto może stosować Program Odchudzania Cambridge?

Kiedy o zastosowaniu odpowiedniego Programu Odchudzania Cambridge musi zadecydować lekarz?

Decydując się na dietę Cambridge, trzeba upewnić się, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do jej stosowania. Jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie:
 • BMI 40 kg/m2
 • leki na niepłodność
 • leki przeciwarytmiczne
 • choroba wieńcowa
 • choroba wrzodowa żołądka
 • anemia
 • choroba Crohn’a
 • dna moczanowa
 • łuszczyca
 • moczówka prosta
 • leki przeciwbólowe silnie działające
 • skłonność do powstawania kamieni żółciowych
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • zapalenie uchyłków jelita grubego
 • zaparcia/skłonność do zaparć
 • zawroty głowy
 • diuretyki stosowane w chorobie serca, nerek lub wątroby
 • epilepsja
 • kamica nerkowa
 • leki przeciwkrzepliwe
 • nowotwór
 • operacja lub wypadek w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • schorzenia lub urazy kręgosłupa
 • schorzenia nerek, serca, układu nerwowego lub mięśni
 • schorzenia wątroby
 • wiek 14-18 lat
 • opasanie żołądka by bypassy
wymagana jest zgoda lekarza specjalisty. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy redukcja masy ciała wymaga zastosowania diety bardzo niskokalorycznej (VLCD), czyli opartej na wyłącznym spożywaniu produktów Cambridge.

Całkowite przeciwwskazania do stosowania Programu Odchudzania Cambridge:

 • mniej niż 14 lat
 • uzależnienie od substancji psychotropowych, narkotyków, alkoholu
 • ciąża, karmienie piersią i okres połogu
 • leki MAOI (inhibitory monoaminooksydazy)
 • leki na otyłość
 • BMI < 20 kg/m2
 • atak serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • anoreksja
 • porfiria
 • schizofrenia lub inne zaburzenia psychiczne