Kalkulator BMI

Aby ocenić masę ciała posługujemy się wskaźnikiem masy ciała BMI. Otyłość jest skutkiem dodatniego bilansu energetycznego. Do organizmu dostarczanych jest więcej kalorii, niż jest on w stanie zużytkować. Wskaźnikiem, który pozwala określić występowanie otyłości jest Body Mass Index (BMI), czyli wskaźnik masy ciała.

BMI obliczamy dzieląc masę ciała (w kg) przez wzrost (wyrażony w metrach i podniesiony do kwadratu).
BMI = waga w kg ÷ wzrost w m2

Klasyfikacja BMI Zagrożenie dla zdrowia
Niedowaga Poniżej 20,0 Niskie
Norma 20,0 – 24,9 Średnie
Nadwaga 25,0 – 29,9 Podwyższone
Otyłość I
stopnia
30,0 – 34,9 Umiarkowanie wysokie
Otyłość II stopnia 35,0 – 39,9 Wysokie
Otyłość olbrzymia Powyżej 40,0 Bardzo wysokie

Get Adobe Flash player