Kontakt

HOL-TRADE Sp. z o.o.
Wyłączny dystrybutor produktów Cambridge w Polsce:
ul. Jedności 10 A,
05-506 Lesznowola
tel. 22 859 03 06
e-mail: info@dieta-cambridge.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000138739
NIP: 521 008 73 23
Kapitał zakładowy: 51 000 PLN
Numer rejestrowy BDO: 000076517CENTRUM ODCHUDZANIA
CAMBRIDGE KATOWICE


ul. 1 Maja 23
40-225 Katowice
tel. 32 258 40 62
centrum.katowice@dieta-cambridge.pl
 

Formularz kontaktowy
Wiadomość do*
Imię*
Telefon**
Adres e-mail**
Wiadomość*

Wiem, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Wiem, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażanie i może odbyć się m. in. poprzez złożenie takiego oświadczenia na adres e-mail: info@dieta-cambridge.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zapoznaj się również z Klauzulą informacyjną

* pola wymagane
** pola wymagane w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody marketingowej
Ogólne warunki prawne

Niniejsza strona internetowa została stworzona w celu dostarczenia użytkownikom Internetu w Polsce informacji na temat produktów, nowości oraz wydarzeń towarzyszących działalności firmy Hol-Trade Sp. z o. o. Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia w niej zawarte są ważne jedynie na terenie Polski.

Strona pozwala zapoznać się z wszystkimi produktami obecnymi w ofercie właściciela strony. Szczegółowe informacje o preparatach dostępne są w siedzibie firmy Hol-Trade Sp. z o. o.

Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie Hol-Trade Sp. z o.o. lub właściwym autorom. Z wyjątkiem informacji osobistych mogących posłużyć do Państwa identyfikacji, które możemy zebrać od Państwa zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, żadnych innych przekazów ani materiałów, które wysyłacie Państwo do firmy Hol-Trade Sp. z o. o. przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie własności.