Kontakt

HOL-TRADE Sp. z o.o.
Wyłączny dystrybutor produktów Cambridge w Polsce:
ul. Belgradzka 4, 02-793 Warszawa
tel. 22 859 03 06
faks 22 859 03 05
e-mail: info@dieta-cambridge.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000138739
NIP: 521 008 73 23
Kapitał zakładowy: 51 000 PLNCENTRUM ODCHUDZANIA
CAMBRIDGE KATOWICE


ul. 1 Maja 23
40-225 Katowice
tel. 32 258 40 62
centrum.katowice@dieta-cambridge.pl
CENTRUM ODCHUDZANIA
CAMBRIDGE WARSZAWA


ul. Belgradzka 4
02-793 Warszawa
tel. 22 859 03 06
centrum@dieta-cambridge.pl

Formularz kontaktowy
Wiadomość do* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w niniejszym formularzu dla potrzeb działań marketingowych Spółki Hol – Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belgradzka 4 oraz przyjmuję do wiadomości, ze mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 833 z póź. zm)
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Telefon*
Kod pocztowy*
Miasto*
Województwo*
Wiadomość*
* pola wymagane
Ogólne warunki prawne

Niniejsza strona internetowa została stworzona w celu dostarczenia użytkownikom Internetu w Polsce informacji na temat produktów, nowości oraz wydarzeń towarzyszących działalności firmy Hol-Trade Sp. z o. o. Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia w niej zawarte są ważne jedynie na terenie Polski.

Strona pozwala zapoznać się z wszystkimi produktami obecnymi w ofercie właściciela strony. Szczegółowe informacje o preparatach dostępne są w siedzibie firmy Hol-Trade Sp. z o. o.

Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie Hol-Trade Sp. z o.o. lub właściwym autorom. Z wyjątkiem informacji osobistych mogących posłużyć do Państwa identyfikacji, które możemy zebrać od Państwa zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, żadnych innych przekazów ani materiałów, które wysyłacie Państwo do firmy Hol-Trade Sp. z o. o. przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie własności.