Na czym polega praca Konsultanta Cambridge?


Certyfikowani konsultanci Cambridge Weight Plan to doświadczeni fachowcy, którzy skuteczność programów i produktów Cambridge przetestowali na sobie. Wszyscy przeszli proces kwalifikacyjny oraz uczestniczyli w szkoleniach, które przygotowały ich do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Zadaniem konsultanta jest zalecenie optymalnego programu redukcji masy ciała oraz zapewnienie wsparcia podczas całego procesu odchudzania. Konsultanci zobowiązani są do stałego poszerzania swojej wiedzy. Biorą udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez ekspertów z zakresu dietetyki i leczenia otyłości.

Przed odchudzaniem

Zanim konsultant dostarczy klientowi produkty Cambridge, musi przeprowadzić z nim wywiad żywieniowy i wypełnić danymi osobowymi klienta Kartę Zdrowia. Takie spotkanie to „konsultacja”, podczas której określany jest optymalny stopień programu redukcji masy ciała oraz ustalane są przeciwwskazania do stosowania diety Cambridge. Klient zapoznaje się również z zasadami stosowania produktów i zaleconego stopnia programu Cambridge. Jeśli występują jakiekolwiek przeciwwskazania, konsultant zaleci wizytę u lekarza, aby uzyskać pisemną zgodę (podpis oraz pieczątka lekarza na Karcie Zdrowia) na stosowanie danego stopnia programu. Jeśli klient zdecyduje się na ponowne stosowanie diety Cambridge po upływie 6 miesięcy od daty ostatniej wizyty, konsultant powinien uaktualnić Kartę Zdrowia klienta. Jeśli klient ma zamiar skorzystać z usług innego konsultanta, ten musi założyć klientowi nową Kartę Zdrowia.

Wszystkich konsultantów obowiązuje przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, wobec czego dane osobowe i te dotyczące zdrowia klienta są poufne i trzymane w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.

Pierwsza konsultacja

Podczas pierwszego spotkania konsultant dokona niezbędnych pomiarów (zważy, zmierzy, obliczy BMI) oraz omówi proces odchudzania, na który składają się cztery etapy: przygotowanie, chudnięcie, stabilizacja wagi i utrzymanie ubytku masy ciała. Przedstawi wszystkie stopnie programu Cambridge Weight Plan i po przeanalizowaniu takich czynników jak m.in. wiek, płeć, aktywność fizyczna i styl odżywiania klienta, zaleci odpowiedni stopień programu. Klient zostanie także poinformowany o łagodnych efektach ubocznych i o tym jak ich uniknąć. Pierwsza konsultacja to moment wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Każdy klient wraz z produktami i zaleceniami powinien otrzymać broszurkę informacyjną dotyczącą programu, jaki został mu zalecony.

Kolejne spotkania

Po kilku dniach stosowania diety Cambridge konsultant skontaktuje się z klientem (telefonicznie lub mailowo), aby upewnić się, że proces odchudzania przebiega prawidłowo. Konsultacje powinny odbywać się w przerwach nie dłuższych niż jeden tydzień. Podczas regularnych spotkań oceniana jest efektywność zaleconego programu (konsultant dokonuje odpowiednich pomiarów) oraz samopoczucie klienta. Jeśli wystąpi potrzeba, dokonywana jest modyfikacja programu celem uzyskania najlepszych rezultatów. Po osiągnięciu wagi docelowej, regularne, np. co miesięczne spotkania z konsultantem, wprowadzenie odpowiedniej aktywności fizycznej oraz przestrzeganie podstawowych zasad zdrowego odżywiania dają pewność utrzymania utraty zbędnych kilogramów.