Get Adobe Flash player

Efekty odchudzania przedstawione w Prawdziwych historiach są indywidualnymi osiągnięciami przedstawionych osób i Spółka HOL – TRADE nie daje gwarancji uzyskania identycznych wyników
u wszystkich osób korzystających z diety.

Czy potrzebujesz iść na dietę?

Encyklopedia wiedzy o optymalnym odżywianiu. Tu możesz sprawdzić czy potrzebujesz zredukować masę ciała, czy dieta Cambridge jest odpowiednia dla Ciebie oraz który stopień programu najbardziej do Ciebie pasuje.
kalkulatory
Program Cambridge
Ekspert odpowiada
Szukaj konsultanta

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hol-Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Belgradzka 4
 2. Hol-Trade sp. z o.o. powołała inspektora ochrony danych. W celu kontaktu prosimy o mail na adres: iod@dieta-cambridge.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług dietetycznych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a/ Podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych oraz w zakresie dozwolonym przez prawo takim jak świadczenie usług kurierskich i pocztowych w celu realizacji usługi dla klienta.
  b/ Usługodawcy wykonywujący usługi w imieniu i na zlecenie Hol-Trade sp. z o.o., tacy jak firmy informatyczne obsługujące kampanie e-mailingowe, kampanie sms i strony internetowe Spółki Hol-Trade.
  c/ Producent Programu Odchudzania Cambridge z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Cambridge Weight Plan Limited. Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, Northants NN17 5LU), jednak tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia dobrowolnego uczestnictwa Pani/Pana w międzynarodowym konkursie pod nazwą „International Slimmer of the Year”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego jedynie w przypadku opisanym w pkt 4, ppkt c/ i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, tj. do czasu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do Programu Odchudzania Cambridge oraz realizacji usług dietetycznych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność skorzystania z Programu Odchudzania Cambridge.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o „cookies” (ciasteczka) Pani/Pana dane mogą być przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, jednak jedynie w celu realizacji usługi remarketingu.
 11. Informujemy, że w dobie rozwoju nowych technologii, niezbędne może być dokonywanie aktualizacji klauzuli informacyjnej. Aktualna wersja klauzuli dostępna jest na naszej stronie www.dieta-cambridge.pl.